Catalan Català

BLOG

Partner knx

Viernes, 17 Mayo 2019 12:28

 

 

Ens agradaria informar als nostres clients que la nostra empresa fa més de 20 anys que està certificada com a partner KNX i actualment disposa en el seu departament tècnic de fins a 5 persones certificades com partner KNX.

Creiem que és important que els nostres clients estiguin informats sobre aquests certificats, ja que donen garantia de qualitat i tranquil·litat alhora de fer instal·lacions amb protocols oberts KNX, i per donar a conèixer aquest standard obert europeu que utilitzen milers de fabricants a nivell mundial i les possibilitats que ofereix en tot tipus de solucions d´integració, gestió i control d’habitatges, edificis i/o industries.

 

QUÈ ÉS KNX?

Major confort, més seguretat i major estalvi energètic: la demanda de sistemes de gestió en edificis està en constant creixement

Ja sigui en un habitatge senzill com en un gran edifici d’oficines, la demanda de confort i funcionalitat en les moltes aplicacions com l’aire acondicionat, il·luminació i sistemes de control d’accessos està creixent, al mateix temps que l’ús eficient de l’energia. El major confort i seguretat, unides amb un estalvi energètic solament poden ser millorades amb un control intel·ligent. No obstant, això significa un alt nivell de cablejat, des de sensors i actuadors fins a centrals de supervisió i control.

La resposta: KNX – L’ESTÀNDARD obert a nivell mundial pel control d’habitatges i edificis

Per transferir les dades de control de tots els components de gestió es necessita d’un sistema que elimini els problemes que presenten els dispositius aïllats, assegurant que tots es components es comuniquen mitjançant un llenguatge comú.

Resumint, es necessita un sistema que sigui independent dels fabricants i aplicacions. Aquest és el KNX. L’estàndard està basat en més de 24 anys d’experiència al mercat i en els sistemes predecessors de KNX: EIB, EHS y BatiBUS. Pel mitjà de transmissió KNX (parell trenat, radio freqüència, línia de força o IP/Ethernet) es connecten tots els dispositius pels que s’intercanvia la comunicació. Aquests dispositius connectats al bus, poden ser tan sensors com actuadors els quals s’utilitzen pel control i gestió dels totes les aplicacions possibles: il·luminació, persianes/contrafinestres, sistemes de seguretat, gestió energètica, calefacció, sistemes de ventilació i aire acondicionat, sistemes de supervisió i senyalització, interfícies a serveis i sistemes de control de control d’edificis, control remot, mesura, so/vídeo, etc. Totes aquestes funcions poden ser supervisades i controlades per un sol sistema uniforme.

 

KNX: UNA PROPOSTA SENZILLA AMB MOLTS AVANTATGES

Treballis on treballis, KNX aporta beneficis reals a arquitectes, dissenyadors, integradors i instal·ladors, però sobretot als usuaris i propietaris d’aquests habitatges o edificis.

 Considerable estalvi energètic

L’il·luminació i calefacció només s’engegaran quan sigui necessari, depenent dels perfils seleccionats i/o presència en l’habitació, estalviant energia i diners. Fins i tot, la il·luminació pot ser controlada automàticament segons la intensitat de llum natural, mantenint un nivell mínim de lluminositat en cada lloc de treball i reduint el corresponent consum.

 

 

 

Estalvi de Temps

Poder enllaçar tots els dispositius de control d’una forma tan senzilla mitjançant el bus, redueix considerablement el temps de disseny i instal·lació. Una única eina de treball independent a la aplicació i al fabricant permet el disseny, la implementació i la configuració de la instal·lació. Degut a que és independent del fabricant, l’integrador podrà combinar diferents productes de diferents fabricants a través del bus.

 

 

Facilitat de millores en un futur

Una instal·lació KNX pot ser fàcilment adaptada i ampliada a noves aplicacions. Els nous components poden ser connectats directament a la instal·lació de bus existent.

 

KNX ASSOCIATION: LA GARANTIA D’UN ESTÀNDARD A NIVELL MUNDIAL

Actualment, la KNX Association té més de 370 empreses membres, representant més del 80% d’elements de control d’habitatges i edificis a Europa. A la vegada, té acords de col·laboració amb més de 44.000 companyies integradores en 128 països, més de 100 universitats tècniques i més de 300 centres de formació.


 

CEO Smart Solutions ©, quiere ofrecer un servicio global de integración de sistemas orientados a dar soluciones a las necesidades de los clientes buscando la simplicidad y la eficiencia en las mismas. Intentando cubrir todas las necesidades de integración de tecnologías tan vivienda, como en edificios, como la industria.

Ceo SmartSolutions

Carrer de Camí de la Tolosa, 21 
08500 Vic, Barcelona

Buscador