Catalan Català

Smart building

Les constants innovacions tecnològiques estan canviant la manera en què fins ara es projectaven i construïen els edificis. La tendència actual i cap on s’està enfocant el futur en matèria de construcció són els Smart Buildings, també coneguts com edificis intel·ligents.
Implementar equips eficients energèticament i plans de millora d’eficiència energètica ja no és només una opció, sinó que s’està convertint en una obligació.

La nostra selecció de solucions

Superfícies Comercials


LES NOSTRES SOLUCIONS INTEGRADES D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AJUDEN A REDUIR COSTOS OPERATIUS DE FINS EL 30%.

Necessitats del client :
• Costos operatius: El sector minorista és un negoci amb un marge molt petit  en el que cada cèntim estalviat en costos és important i la rendibilitat de la inversió és inferior a 3 anys.
• Eficiència energètica per refrigeració: La refrigeració, el procés nº 1 del sector minorista consumeix entre el 35 i el 50% de la energia total i  s’està fent molt poc per reduir l’ús i estalviar energia.
• Activitats mediambientals: Els minoristes desitgen donar una imatge de respecte al medi ambient
• Legal: Limitacions legals en alguns països (com el protocol de Kioto)
• Globalització: El potencial global de compres comporta a reagrupar les compres energètiques en varis centres, per país
• Subcontractació del manteniment: Quan  sigui possible, es prefereix la subcontractació del manteniment de serveis d’edificis
• Renovació: En els països occidentals en la que la base instal·lada té una antiguitat aproximada de 20 anys, s’està duent a terme importants renovacions amb requisits d’eficiència energètica.

Les nostres recomanacions per aconseguir els objectius d’estalvi energètic :
• Redueixi els costos energètics entre el 5 y el 15% amb una rendibilitat de la inversió de 3 anys
• Redueixi el seus costos de manteniment i prolongui la vida útil dels equips
• Millori la seva imatge: Edificis ecològics, qualitat de cadena freda
• Asseguri als seus clients una comoditat controlada
• Aprofiti els avantatges que li ofereix la major experiència dels especialistes en serveis per edificis.

Centres Educatius


LES NOSTRES SOLUCIONS INTEGRADES D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AJUDEN A REDUÏR COSTOS OPERATIUS DE FINS EL 30%.

Necessitats del client :
• Confort en les condicions de l’estudi i de treball dels  alumnes i professors.
• Assegurar que la intensitat de la il·luminació no  és massa intensa o no és suficient segons l’hora del dia i les estacions de l’any.
• Les aules són espais tancats amb  un gran nombre de persones i és necessari fer una correcta renovació de l’aire.
• Adequar la temperatura i la il·luminació segons el seu ús. És diferent l’activitat en zones com el gimnàs, sales d’activitats, a d’altres com biblioteques, passadissos, vestíbuls,…
Les nostres recomanacions per aconseguir els objectius d’estalvi energètic :
• Estalvis importants en la factura d’electricitat amb sistemes d’automatització de la ventilació i il·luminació.
• Amb sistema de detectors s’ascendeix o s’apaga la llum en funció de la llum natural i de la presencia dels alumnes.
• És  possible gestionar la ventilació i/o el clima en relació a la ocupació de les classes i a un horari definit.
 

Hotels


FINS EL 30% D´ESTALVI ENERGÈTIC

Necessitats del client :
• Diferenciar-se de la competència a través de la innovació, el disseny i noves funcionalitats que aporten valor afegit per fomentar la satisfacció del client.
• Oferir una proposta de valor clara i diferenciadora als seus clients que permeti garantitzar la identitat de la marca de l’hotel.
• Identificar-se com a  líder en eficiència energètica en edificis i com model en la optimització dels  costos operatius de l’hotel.
• Ser una organització compromesa i respectuosa amb el medi ambient i amb les normatives més exigents.
Les nostres recomanacions per aconseguir els objectius d’estalvi energètic :
• Els hotels són molt sensibles al consum d’energia i reflexen en la seva imatge el respecte al medi ambient. Les necessitats d’aire acondicionat i calefacció, aigua calenta i il·luminació es troben tant en las zones comunes com en els espais privats. CEO Smart Solutions ® li pot oferir solucions d’eficiència energètica específiques per el mercat Hoteler, tenint en compte l’equilibri entre la importància del confort i el benestar dels hostes front l’economia i el respecte al medi ambient.
• Les habitacions representen prop del 70% de l’espai en un hotel i són l’eix central de la experiència de l’hoste. Aspectes  com la il·luminació, la temperatura, la seguretat o la connectivitat amb dispositius multimèdia, així com l’adequada selecció de dissenys i funcionalitats són factors determinants en el disseny de les habitacions i zones comunes.
• Les solucions flexibles que aporta permeten generar ambients únics i exclusius per l’hoste, asseguren futures evolucions de la instal·lació i  contribueixen a optimitzar el consum d’energia.
• Els hotels són edificis complexos en els quals funcionen diversos processos en paral·lel:   -gestió de dades i connexions IP -subministrament segur d’energia -alarmes tècniques -detecció d´incendis -circuit tancat de televisió -il·luminació -calefacció i aire condicionat -gestió energètica .  Aquests sistemes requereixen d’una   infraestructura sòlida i fiable, tant per la supervisió centralitzada com la gestió autònoma. Les solucions que  podem oferir suposen una garantia d’èxit per assegurar la bona operativitat dels sistemes instal·lats gràcies a la aposta per l’ús de protocols oberts.
 

Locals Comercials i Restaurants


FIDELITZAR ELS CLIENTS I TENIR UN BON RENDIMENT A LES SEVES INSTAL.LACIONS

Una gestió optimitzada dels sistemes tècnics poden representar fins un 35% de l’estalvi energètic.
• Es deixen les llums enceses després de les hores d’activitat en el menjador?
• Es modifica el règim de ventilació quan es deixa de cuinar?
• Es manté el cabal de ventilació independentment del nombre de persones en el menjador?
• Utilitza la llum natural en el hall del menjador per reduir la llum artificial?

Edificis d'Oficines


REDUEIXI LES DESPESES OPERATIVES (OPEX) AMB ESTALVIS ENERGÈTICS DE FINS 30%

Les nostres solucions de gestió d’energia, combinades amb un adequat disseny de l’edifici, milloren el funcionament del mateix i redueixen el consum d’energia fins 50 kWh/m2 per any, en edificis amb producció d’energia fotovoltaica és possible assolir un consum zero.
La quantitat d’energia que consumeix un edifici d’oficines és quelcom més que les factures del seu consum. Li agradaria que la optimització de la gestió d’energia  en els seus edificis fossin un element diferenciador de la seva  empresa? Això no sols és possible, sinó que  també és essencial en el mercat competitiu actual. Les seves inversions en energia d’edificis han de:
• Garantir una excel·lent rendibilitat.
• Proporcionar un entorn de treball atractiu i ben dissenyat que contribueixi a millorar la eficiència dels empleats.
• Complir amb tots els requisits legals i normatives aplicables actuals i, en una situació ideal, també amb els futurs.
• Donar suport als objectius de Responsabilitat Social Corporativa (CSR 2001).
 
 
NECESSITATS DEL CLIENT :
Eficiència Energètica
• Reduir el consum i cost energètic
• Compliment amb la normativa
• Responsabilitat Social Corporativa
  Flexibilitat
• Entrega ràpida de la construcció de l’edifici i les seves instal·lacions
• Adaptabilitat durant tot el cicle de vida
• Llibertat per redistribució de l’espai
  Productivitat i satisfacció dels ocupants
• Seguretat en l’entorn laboral
• Disponibilitat d’energia i dades
• Confort i estètica
Les nostres recomanacions per aconseguir els objectius d’estalvi energètic :
• Reduir les despeses operatives (OPEX) amb estalvis energètics de fins el 30%
• Reduir la inversió fins un 25 % (CAPEX) amb una arquitectura integrada
• Garantitzar la Seguretat de les persones i els béns materials
• Augmentar el confort de tots els ocupants i la disponibilitat de les instal·lacions.

Infraestructures i Edificis Públics

 
• Les normatives estan impulsant la Eficiència Energètica en tot el món. La Unió Europea és un bon exemple i el març de 2007 es va marcar l’objectiu al menys del 20% abans de 2020 (conegut com el 320: reducció del 20% de CO2, la millora del 20% del nivell d’Eficiència Energètica i la obtenció del 20% d’energia renovable)
• Dins dels plans que s’han posat en marxa des de els diferents organismes governamentals, ja siguin d’àmbit europeu, espanyol o autonòmic, l’horitzó clar de reduir el consum d’energia final en Espanya en un 12,4% i un 13,7% en energia primària en el any 2012 significarà que deixarem d’emetre 238,1 Mt CO2 (12,1%). Per poder arribar a aquest repte tant ambiciós tots hem de ser conscients de la nostra intervenció i aportació en els diferents àmbits d’actuació com són la indústria, edificis, serveis públics, generació i transformació d’energia entre d’altres.
 
Les nostres recomanacions per aconseguir els objectius d’estalvi energètic :
• Des de Ceo Smart Solutions  i com especialista global en gestió de la energia i líder en Eficiència Energètica, entenem que existeixen grans oportunitats per que la seva ciutat pugui estalviar més energia, disminueixi les emissions de CO2 i augmenti la productivitat de les instal·lacions elèctriques dels seus edificis i infraestructures públiques, al mateix temps que disminueixi la factura a final de mes.
• Li proposem desenvolupar nous projectes de millora de les seves instal·lacions elèctriques, de les infraestructures públiques del seu municipi, actualitzar-les i preparar-les per les necessitats futures, mentre estalviem una mitja del 30% de energia; augmentem el nivell d’eficiència i la seva ciutat contribueix directament a frenar el canvi climàtic i  a potenciar el desenvolupament sostenible del seu territori.
• L’àmbit d’aplicació de les solucions de Ceo Smart Solutions és molt ampli i comprèn les següents àrees:
• Instal·lacions fotovoltaiques en cobertes d’edificis
• Panells solars per la contribució a l’Aigua Calenta Sanitaria (ACS)
• Control d’enllumenat públic, mesurament de consum, comunicació remota i reconnexió automàtica
• Construcció o millora amb solucions d’eficiència energètica d’edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals i esportius
• Infraestructures d’abastament d’aigua potable a domicili, i les de sanejament  depuració d’aigües residuals.
 

Tens algun dubte o un projecte, podem ajudarte!

 

CEO Smart Solutions ©, vol oferir un servei global d’integració de sistemes orientats a donar sol·lucions a les necessitats dels clients buscant la simplicitat i l’eficiència en les mateixes. Intentant cubrir totes les necessitats d’integració de tecnologies tan a vivenda, com en edificis, com a la indústria.

 

Ceo SmartSolutions

Carrer Camí de la Tolosa, 21 
08500 Vic, Barcelona

Buscador