Connectivitat i Dades

Pel desenvolupament sostenible

La manera com ens relacionem amb els altres, com expressem les nostres idees i pensaments, com treballem o estudiem per a un examen va canviar totalment amb l’aparició d’internet a finals dels anys 90 i principis del 2000. Internet ens permet estar permanentment connectats a un món globalitzat i obtenir gran quantitat d’informació de forma gratuïta i accessible.
S’estima que un 63,2% de la població mundial està connectada a internet i que, per tant, encara hi ha un percentatge molt alt de zones desconnectades.

Tenir accés a internet és una de les claus per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Perquè una societat ben informada i connectada pot treballar millor i més unida, ajudant-se entre tots els membres.

Internet de les coses

Amb aquest desenvolupament i de manera conjunta, la comunicació entre els dispositius i aquests amb els humans ha evolucionat de forma exponencial. Actualment, hi ha una gran quantitat d’equips amb sensors connectats a programaris de processament encarregats d’aquesta comunicació per agilitzar processos i oferir gran quantitat de dades.

Creant edificis intel·ligents amb intel·ligència valuosa

Dins les fàbriques i edificis

Com a empresa que aporta múltiples sistemes tecnològics en petits i grans edificis, ens vam veure obligats a aportar valor a la base de tots els sistemes actuals. El cablatge estructurat.

Racks informàtics

Estructura Fibra Òptica

Un bon disseny previ d’aquests elements ens aporta ordre, professionalitat i robustesa al sistema.

Treballem en tota classe de format adaptat a l’aplicació i al vostre entorn.

Actualment, la fibra òptica és imprescindible a la majoria de les instal·lacions. Sigui per distància o per volum de dades.

És per això que disposem de tècnics qualificats i eines tant per a sistemes monomode com multimode.

Estructura de Coure

Un sistema de cablatge amb llarga trajectòria però que encara no es tracta amb la importància necessària.

Al nostre equip, disposem de tècnics especialistes que valoren la importància de la qualitat del material, per on i com passem el cablejat i la seva connexió final. Perquè tot influeix i no tot s’hi val.

Certificació/Garantia

Tots els nostres projectes, tant en coure com en fibra, són validats i certificats per equips de precisió que validen completament les connexions segons marca la normativa.

Skip to content