Instal·lació elèctrica, vdi, control infermeria… en definitiva construcció d´una UCI puntera en el 2006 a nivell de serveis i instal·lacions.

La solució

Es va fer d’instal·lació segons projecte amb tots els equipaments d’instal·lació elèctrica i comunicacions mèdics més punters segons requeriments hospitalaris i normativa vigent especifica.

El resultat

Es va construir una UCI moderna i pràctica per donar cobertura a la necessitat d´augmentar places de llits UCI´s tant necessàries a la Catalunya central.

Skip to content