El cor dels edificis intel·ligents i connectats

L’era digital està transformant ràpidament la forma que gestionem els espais on les persones passen fins al 90% del seu temps; els edificis.

A mesura que l’internet de les coses connecta a més dispositius dins dels edificis, la quantitat de dades que es poden extreure per obtenir informació crítica sobre la gestió d’edificis augmenta exponencialment. La forma en què s’utilitzen aquestes dades per crear edificis intel·ligents està millorant el que més importa: augmentar l’eficiència operativa i millorar l’experiència dels ocupants.

Els edificis intel·ligents d'avui són Més Atractius Supereficients Més Sostenibles Sempre Senzill

El company ideal que t’ajudarà en les feines de manteniment i eficiència del procés.

Tots tenim clar que un bon manteniment és imprescindible pel correcte funcionament de qualsevol empresa d’àmbit industrial. Actualment, no és suficient que els sistemes no tinguin aturades. L’eficiència energètica i operacional, un espai saludable del treballador, els registres de dades… són conceptes que guanyen foça dia a dia.

Qui és el responsable?

El nostre client viu en un món global i en una lluita constant amb la competència. El mantenidor és el responsable d’oferir-li totes les eines per combatre, o a poc a poc anar quedant fora del mercat.

Qui hi guanya?

Tots. Un bon BMS no sols aportar dades per a administració, sinó que és una eina clau per anticipar-nos a avaries dels sistemes i automatitzar processos que ens treuen temps.

  • Identificar​

    Dins de la indústria qualsevol canvi és significatiu i hem d'estar segurs que el canvi en qüestió és necessari. El sistema BMS està dissenyat per emmagatzemar gran quantitat de dades (BigData) de tots els sistemes importats dins la indústria. Dades informatives i alarmes tècniques. I amb això i les eines d'anàlisis, ajudaran el tècnic a identificar els punts a millorar.

  • Actuar​

    Amb tota la informació a la mà, és l'hora d'aplicar canvis que aportin una millora. El sistema BMS està dissenyat per gestionar, mitjançant lògica i comunicació, tots els sectors dintre d'una indústria (producció, magatzem, oficines, zones comunes...). No tan sols com un sistema autònom sinó com a element central entre tots els subsistemes. Manipulant d'estat sols els paràmetres necessaris. Amb això, volem aconseguir ordre i eficiència entre tots els sistemes.

  • Validar

    I finalment i no menys important, les mateixes eines d'anàlisis, ens ajuden a validar la millora en el procés i poder-lo demostrar amb dades.

Skip to content