Públic

Edificis NZEB

En els propers anys, un dels grans reptes del sector de la construcció en tots els països europeus serà complir els objectius que la Directiva d’Eficiència Energètica d’Edificis (2010/31 / EC) assenyalava per a la implantació en 2020 dels anomenats edificis de consum d’energia gairebé nul o NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Les implicacions de l’aplicació d’aquesta directiva tenen en aquest sector són d’enorme calat perquè transformaran molts dels procediments de disseny, construcció i gestió dels edificis cap a una major eficiència energètica en els edificis i les ciutats. Aquests canvis implicaran tant als arquitectes com a la resta d’agents (promotores, constructores, fabricants de materials, sistemes i equips) que hauran d’adaptar per complir les exigències normatives marcades.

Característiques:

 • Disseny arquitectònic considerant les condicions climàtiques i particularitats locals de l’entorn ambiental: llum solar, orientació, anàlisi d’ombres i punts de llum, brises predominants, topografia de l’entorn, vegetació, humitat, etc.) o criteris d’Arquitectura bioclimàtica.
 • Envoltant intel·ligent aplicable a façanes, cobertes i soleres aprofitant les fonts i embornals mediambientals: guanys energètiques i protecció solar, construcció passiva, inèrcia tèrmica, temperament de l’aire exterior, vidres de baixa emissivitat, façana ventilada, coberta verda, etc. o criteris d’Arquitectura passiva.
 • Instal·lacions i equips d’alta eficiència i alt rendiment mitjà estacional: qualitat de l’aire interior, ventilació mecànica amb recuperador de calor, elements passius per a calefacció i refrigeració, ventilació creuada, electrodomèstics més eficients, etc. recolzats per energies renovables: solar, geotèrmia, aerotèrmia, eòlica, etc. Per aconseguir amb un consum mínim d’energia convencional mantenir constant les condicions de confort requerides o criteris d’Arquitectura sostenible.
 • Alta qualitat constructiva d’acord amb les exigències requerides considerant qualitats com aïllaments, hermeticitat, control rigorós de ponts tèrmics i infiltracions d’aire, finestres i vidres d’altes prestacions, rigor en l’execució d’obra, etc.
 • Gestió intel·ligent de la demanda energètica. Solució integral de domòtica adaptada a les necessitats de l’habitatge per optimitzar els consums: automatització i monitorització, control de totes instal·lacions, cablejat especial tipus Power over Ethernet (PoE), detectors de presència, llums de baix consum i led, accés remot, etc. . i de tots els sistemes de consum desenvolupant la instal·lació amb Empreses instal·ladores especialitzades.

Requisits:

Els requisits que es necessiten perquè un edifici es consideri de consum gairebé nul (NZEB) només són dos: disminuir el consum d’energia en els edificis al mínim i que l’energia que es consumeixi provingui d’energies renovables. Per complir amb els requisits han de:

 • Augmentar els aïllaments tèrmics de l’edifici així com incorporar elements que ajudin a reduir l’impacte del clima en el rendiment energètic.
 • Millorar els vidres i les fusteries.
 • Millorar les condicions de ventilació dels edificis i incorporar sistemes de ventilació amb recuperador.
 • Subministraments d’aigua calenta sanitària (ACS) a partir de fonts renovables.
 • Gestió per a l’optimització de l’ús de l’energia tèrmica i elèctrica.
 • Sistemes d’energia solar fotovoltaica compatibles amb altres com l’energia eòlica.
 • Incorporar sistemes eficients d’il·luminació.
 • Sistemes d’emissió més eficients i confortables com el terra radiant o radiadors de baixa temperatura.
 • Sistemes de calefacció i refrigeració renovables i més eficients (geotèrmia i biomassa).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This field is required.

This field is required.

Skip to content