Públic

Renovació d’aire

PROTOCOL D’UTILITZACIÓ D’EDIFICIS DURANT LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I PER A LA TORNADA A LA FEINA
 
La finalitat d’aquest document és oferir recomanacions per evitar al màxim les infeccions per COVID-19 als espais de treball de les empreses, referint-nos a les instal·lacions de climatització i ventilació així com a les diferents superfícies en les que poden entrar en contacte els ocupants.
 
L’estratègia bàsica a aplicar és procurar desarticular les diferents cadenes de transmissió del virus mitjançant:

 • la higiene personal i la utilització d’EPI’s
 • la higiene de l’espai i de les instal·lacions
 • la ventilació i purificació dels espais

VENTILACIÓ

La ventilació és un element molt important per reduir els contagis. Si es disposa de sistema de ventilació mecànic, es recomana treballar al 100% amb aire exterior i prendre com a referència la renovació d’aire que s’estableix en el RITE per als equipaments hospitalaris.

Si no es disposa de sistema de ventilació mecànica, es farà mitjançant les obertures de l’edifici com finestres o portes.

Consells a seguir:

 • Ventilar abans de l’entrada i una estona després de la sortida del personal  de l’empresa, almenys durant una hora.
 • Augmentar la freqüència de ventilació dels banys, i si es pot, que funcionin tot el dia.
 • Mantenir la humitat de l’edifici entre el 40 i el 60 %.

FAN-COIL

Els fan-coil recirculen l’aire interior de forma ininterrompuda. S’haurien de netejar i desinfectar almenys un cop per setmana.
 

FILTRES I PURIFICACIÓ D’AIRE

Consells a seguir:

 • Recomanable instal·lar filtres classe F9 o equivalent sempre que el sistema ho permeti.
 • Instal·lar sistemes de radiació UVGI al costat de les bateries per desactivar els virus.
 • Instal·lar sistemes de fotocatàlisi per mantenir la desinfecció a la corrent d’aire.
 • Instal·lar unitats de filtració i purificació d’aire fixes o mòbils, equipades amb làmpades UVGI o fotocatàlisi.
 • Higiene i desinfecció dels conductes i assegurar-nos que compleixen la normativa UNE 100012 tal i com s’estableix al RITE.
 • Substitució dels filtres abans de tornar a ocupar l’edifici.

MANTENIMENT I HIGIENE

Desinfecció de les superfícies on hi pot haver contacte entre diferents persones.

Per exemple:

 • Manubris de les portes
 • Taules de treball
 • Cadires
 • Polsadors diversos (ascensor,…)
 • Baranes escales
 • Arxivadors i carpetes d’us col·lectiu
 • Telèfons fixes
 • Aixetes de bany

Vídeo explicatiu: https://www.youtube.com/watch?v=uiuPR9q98Us

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This field is required.

This field is required.

Skip to content