Públic

Tarifa elèctrica 2.0

La nova tarifa 2.0TD, per a contractes domèstics i petites empreses

Està previst que el dia 1 de juny entri en vigor la nova estructura tarifària. És un canvi regulat per llei, al qual totes les comercialitzadores ens hem d’adaptar. A Som Energia hem seguit l’estructura regulada de peatges i càrrecs i l’hem traslladat a les noves tarifes. Així doncs, hi haurà la nova tarifa 2.0TD, per a contractes domèstics, petites empreses i locals comercials (ho expliquem a continuació), i les noves tarifes per a contractes d’empreses, de més de 15 kW de potència o alta tensió (ho expliquem a aquesta altra notícia). Tots els contractes de fins a 15 kW i baixa tensió (majoritàriament domèstics i algunes petites empreses i locals comercials) passaran automàticament a la tarifa 2.0TD, que tindrà tres períodes horaris amb tres preus de l’energia diferents. A continuació us expliquem:

  • Els preus de la tarifa 2.0 TD
  • Tres períodes horaris d’energia
  • Dues potències diferenciades
  • Quan es faci efectiu el canvi
  • Com intentar estalviar, amb el nou sistema
  • Punts de subministrament amb elements no interrompibles
  • El perquè d’aquest canvi

Els preus de la tarifa 2.0TD


Els organismes reguladors ja han publicat els nous peatges i càrrecs definitius. Hem treballat amb aquestes dades i hem actualitzat la previsió del preu de l’energia (que està augmentant més del que era d’esperar), i a la següent taula podeu veure, sense impostos (IVA i impost elèctric), els preus de la potència i de l’energia per a la tarifa 2.0TD, que començarem a aplicar a partir de l’1 de juny de 2021.

A continuació podeu veure els preus de l’energia i la potència per a la tarifa 2.0TD amb impostos aplicats (IVA i impost elèctric).

Respecte a l’impost elèctric (5,11269%) i l’IVA (21%), no han variat. Tots els preus, amb i sense impostos, els podeu trobar també a l’apartat de tarifes del web. A l’apartat Històric de tarifes en podeu veure l’evolució. I els detalls dels càlculs exactes de les tarifes els podeu trobar a aquest document.

Compensació d’excedents d’autoproducció


Els excedents d’autoproducció els compensem al mateix valor del cost de l’energia que comprem al mercat per tal de comercialitzar. Com que preveiem un cost més elevat, també hem actualitzat la compensació. Així doncs, a partir del juny, la compensació d’excedents es farà a 0,051 euros/kWh sense impostos, i 0,064865 euros/kWh amb impostos.

L’excedent d’autoproducció és l’energia generada per les persones que tenenninstal·lacions d’autoproducció a casa seva i que no han necessitat utilitzar-la i, per tant, la bolquen a la xarxa elèctrica. El Reial decret sobre l’autoproducció detalla la manera com compensar-la: a través de la factura elèctrica, i equilibrant màxim fins a zero el cost de l’energia que la persona titular ha requerit de la xarxa.


Tres períodes horaris d’energia

Per als contractes de fins a 15 kW (majoritàriament domèstics i algunes petites empreses i locals comercials) hi haurà, com a única opció, la tarifa 2.0TD, que tindrà tres períodes horaris amb tres preus de l’energia diferents. És a dir, segons el moment del dia en què s’utilitzi, l’energia, es pagarà a un preu o a un altre, seguint sempre aquest horari (no variarà en funció de si és hivern o estiu, ni amb el canvi d’hora). Us podeu descarregar la imatge i imprimir-la per si us serveix tenir-la en un lloc visible:

• Període punta – P1: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període és quan l’energia serà més cara (0,224 euros/kWh sense impostos).
 Període pla – P2: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 24 h. Durant aquest període, l’energia no serà tan econòmica com en el període vall, ni tan cara com en el període punta (tindrà un preu de 0,127 euros/kWh sense impostos).
• Període vall – P3: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia que s’utilitzi serà més econòmica (0,084 euros/kWh sense impostos).
Durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges) i festius d’àmbit estatal, totes les hores seran vall (la més econòmica).

El fet que hi hagi diferents períodes amb diferents preus permetrà adaptar els usos d’electricitat i intentar fer-los a les franges on aquesta és més econòmica (per exemple, engegar electrodomèstics durant el període pla, o encara millor, durant el període vall), de manera semblant a com passava amb la tarifa amb discriminació horària.

Dues potències diferenciades


A part dels períodes horaris d’energia, aquesta nova tarifa donarà la possibilitat de contractar (i pagar) una potència diferent durant unes hores (de mitjanit a les 8 h del matí, i els caps de setmana i festius). Aquestes hores, en què el preu de la potència serà més econòmic, coincideixen amb les hores del període vall d’energia, quan el preu de l’energia serà també més econòmic. Això serà interessant per a les persones que tinguin un aparell que requereixi bastanta potència i que no importi l’hora en què utilitza l’energia, per exemple, un acumulador d’aigua calenta, o cotxe elèctric que vulguin carregar ràpidament: si volen, podran contractar una potència superior a les nits i caps de setmana i carregar-lo aleshores. D’aquesta manera s’estalviaran haver de contractar (i pagar) una potència superior durant tot el dia.
Aquests seran els dos períodes de potència:

Període punta-pla (P1-P2): de 8 h a 24 h (en dies laborables). Durant aquest període, el preu serà de 31,949 euros/kW de potència l’any (sense impostos).
Període vall (P3): de 00 a 8 h del matí, i tots els caps de setmana i festius estatals. Durant aquest període, el preu serà de 2,701 euros/kW de potència l’any (sense impostos). Majoritàriament, doncs, no valdrà la pena intentar abaixar la potència contractada, ja que l’estalvi serà minúscul (com dèiem, 2,701 euros l’any per cada kW de potència).


Quan es faci efectiu el canvi


Quan hi hagi l’aplicació del nou sistema, prevista per a l’1 de juny, a cada contracte se li atorgarà, tant al període de la potència vall com al període de la potència punta-pla, la potència que ja tenia contractada fins ara. És a dir, un contracte que ara té 4,3 kW de potència, amb la nova tarifa tindrà 4,3 kW de potència als dos períodes. Les persones que vulguin modificar la potència d’un o dels dos períodes tindran un any per fer dos canvis sense pagar els costos regulats del tràmit de canviar la potència (10,94, IVA inclòs), i únicament hauran de pagar en cas que vulguin apujar la potència (23,84 o 44,86 euros, segons la situació, per kW que vulguin apujar). Estem treballant perquè l’opció de demanar-ho estigui operativa a l’Oficina Virtual a partir del 17 de maig, per si algú necessita tenir el canvi operatiu ja el dia 1 de juny.

La potència contractada és la que permet utilitzar més o menys potència (per exemple, endollant més o menys aparells a la vegada, o bé aparells que requereixin més o menys potència). Per saber la potència que necessites, pots visitar aquest apartat del Centre d’Ajuda o bé mirar aquest vídeo. Respecte a la potència màxima utilitzada en els últims mesos, és possible que la teva distribuïdora te la faciliti. A aquesta notícia trobaràs l’enllaç als portals de les principals distribuïdores.

Adaptació dels comptadors


Algunes distribuïdores s’estan avançant a aquest canvi i ja estan modificant els seus comptadors per tal de començar a aplicar les franges horàries dels nous períodes de facturació. En aquests comptadors ja apareixen les lectures diferenciant 3 períodes (P1, P2, P3), que es mostren a la pantalla del comptador consecutivament. De tota manera, això no vol dir que s’estiguin aplicant ja les noves tarifes: la distribuïdora tradueix les lectures del comptador al sistema de facturació actual, i fins a l’1 de juny es continua facturant segons les tarifes actuals. De la mateixa manera, podria ser que les distribuïdores no hagin acabat de modificar absolutament tots els comptadors abans de l’1 de juny, per tant, que alguns (suposem que pocs) els acabin de modificar amb posterioritat. Igual que en el cas anterior, les distribuïdores traduiran les lectures del comptador al sistema de facturació vigent.


Com intentar estalviar, amb el nou sistema


Amb el nou sistema tarifari hi haurà dues maneres en què es podrà estalviar a la factura d’electricitat:

• Revisant els moments en què s’utilitza l’energia, i intentant utilitzar-la durant els períodes en què serà més econòmica (és a dir, els períodes pla i vall).
• Revisant la potència contractada i adaptant-la a les necessitats. A les persones que no hagin revisat encara si la potència que tenen contractada és la que realment necessiten, els recomanem revisar quina seria la seva potència contractada idònia i, si veuen que la poden disminuir en els dos períodes, esperar-se que es faci efectiu el canvi per tal de demanar posteriorment una modificació de potència. D’aquesta manera podran estalviar-se pagar els costos del tràmit (ho expliquem més amunt).
Les persones que ja tinguin ajustada la potència a les seves necessitats, no caldrà que ho tornin a revisar. Com que el preu del kW de potència per al període vall (nits i caps de setmana) serà molt econòmic, abaixar-la suposarà canvis minúsculs a la factura.


• A part, les persones que tinguin un acumulador d’aigua, o un cotxe elèctric, si volen carregar-lo ràpidament, podran contractar una potència superior durant el període vall i carregar aleshores el vehicle. A més, en aquest tram és quan l’energia serà més econòmica.
Més endavant elaborarem un informe d’Infoenergia personalitzat, en què analitzarem i explicarem com treure el màxim profit energètic i econòmic de la tarifa.

Punts de subministrament amb elements no interrompibles


Els punts de subministrament amb elements no interrompibles (per exemple, comunitats de veïns amb ascensor o porta de garatge elèctrica, o elements d’emergència) i que tinguin maxímetre, ja no tindran cap bonificació si utilitzen menys del 85% de la potència contractada. Cada contracte haurà de pagar el que tingui contractat, i si utilitza més potència de la contractada, se li aplicarà, a més, una penalització, similar a com es fa ara (abans del canvi).


El perquè d’aquest canvi


A nivell espanyol se separen els peatges (que els estableix la CNMC i són per pagar la xarxa de transport i distribució) dels càrrecs (que estableix el Ministeri i són per cobrir costos del sistema que depenen de la política energètica). La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha decidit repartir el cost de la xarxa entre les persones usuàries, i agruparlos per nivell de tensió i potència. Un altre criteri de la CNMC ha estat el de repartir el cost per períodes horaris, per tal d’incentivar la demanda d’energia a les hores de menys demanda energètica i millorar, així, l’eficiència en l’ús de la xarxa de transport i distribució. Per altra banda, hi ha la voluntat de fomentar l’electrificació (també en la climatització i la mobilitat). L’aplicació del nou sistema tarifari suposa un canvi important, i a Som Energia hi estem treballant des de fa temps. Es tracta d’una modificació notable, que afecta tots els agents del mercat elèctric espanyol. L’adaptació l’anem fent, doncs, conjuntament i/o a partir de les implementacions que van fent la resta d’agents.

Amb aquest canvi desapareixeran les actuals tarifes 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS. Tots els contractes que, fins ara, tenien aquestes tarifes, passaran automàticament a la nova tarifa 2.0TD.

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This field is required.

This field is required.

Skip to content