Reforma d'un edifici eficient a la Moixina, integrant tots els sistemes de control d'il·luminació, climatització i recàrrega de vehicle elèctric, en el nostre sistema de control BMS.

El client buscava realitzar una reforma en un edifici situat a la Moixina amb l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica. Per aconseguir-ho, es plantejava la integració de tots els sistemes de control, incloent il·luminació, climatització i recàrrega de vehicles elèctrics, en un únic sistema de gestió centralitzada conegut com a Building Management System (BMS). El BMS permet supervisar i controlar de manera eficient i coordinada tots els aspectes relacionats amb el consum d’energia a l’edifici, proporcionant una solució integral i automatitzada.

interior-min

Després de la reforma, l’edifici a la Moixina va experimentar una transformació notable. La integració dels sistemes de control d’il·luminació, climatització i recàrrega de vehicles elèctrics en el sistema BMS va proporcionar un edifici més eficient, còmode i sostenible. Amb un sistema de control centralitzat, l’edifici pot ajustar la il·luminació segons les necessitats, gestionar la climatització de manera intel·ligent i controlar la recàrrega dels vehicles elèctrics. Aquesta integració va resultar en estalvis energètics significatius i una reducció de l’impacte ambiental.

interior_general-min
Skip to content