Projecte de vivenda intel·ligent. Degut al tamany de l'instal·lació, s'han trobat amb la necessitat de buscar un sistema d'ajuda de convivència.

La solució

Sabem i coneixem de casos on grans torres amb tota la tecnología que implica, s’han convertit amb enormes mal de caps. La nostra feina és buscar la integració entre els diferents sistemes i evitar al màxim l’actuació per part de l’usuari final.

El resultat

En aquest cas, gestionem els sistemes de llums, terra radiant, fancoils, filtratge piscina, sala de calderes, alarmes de pànic, recirculació ACS, … Tot integrat al mateix sistema.

Skip to content