El repte principal d’aquest habitatge és aconseguir que els 400 metres quadrats repartits en 3 plantes i carregats de tecnologia no afectin al confort del dia a dia. Sempre buscant la màxima eficiència i integració entre els diferents sistemes.

La solució

La solució proposada va ser la implementació del sistema KNX com a protocol estàndard europeu. Aquest ens permet connectar els diferents elements de la instal·lació: il·luminació, persianes, cortines, climatització del terra radiant/refrescant, regulació màquina aerotèrmica, sistema fotovoltaic, reg, climatització de la piscina, …

El resultat

Com a resultat va ser una Smart Home totalment integrada entre els seus diferents sistemes de forma autònoma.

L’èxit total s’aconsegueix quan l’usuari no percep la interacció global més que per l‘augment de confort i estalvi econòmic.

Skip to content