Instal.lació eléctrica de 1600 A a una planta industrial de reciclatge amb interruptors motoritzats tipus MTZ Schneider 1600 A perquè pugui tenir la gestió i control remota de la conmutació, control del grup electrògen, preparat per conectar a smartpanel o supervisor global. Interruptors amb ajustos electrònics micrològic ajustable per app via bluetooth. Maniobra de commutació personalitzada amb control PLC.

La solució

Vam proposar la instal.lació d´interruptors motoritzats enlloc de quadres de conmutació amb contactors, perquè els interruptors motoritzats gestionables i comunicables ens permeten una gestió més segura, fiable i adecuada per la industria 4.0.

El resultat

Això ens ha permès disposar del control i gestió de l´estat dels interruptors, alarmes tècniques, llegir-ne l´estat i poder-los integrar en un supervisor global on coneixem en tot moment l´estat dels mateixos, si es treballa en xarxa, grup o si hi ha qualssevol anomalia, optimitzant la fiabilitat i garantint una millor continuitat de servei.

Skip to content