El client ens va demanar el control i supervisió total de la llar, d’una manera pràctica i fàcil. Volia controlar tant de forma local com remota; llums, persianes, climatització per zones, piscines interior i exterior, sistema de reg, videoporter i accessos, alarma, circuit tancat de televisió i sistemes audiovisuals o multimèdia.

La solució

Primerament es va estudiar el projecte i les instal·lacions a realitzar pels diferents industrials implicats a l’obra.

Finalment vam optar per una solució mixta on vàrem fer servir el sistema de Loxone per a tot el control de la vivenda. Amés vam integrar amb els sistemes de seguretat i videovigilància els accessos, el sistema de reg i control integral de les piscines.

S’han dissenyat totes les instal·lacions de dades, per poder tenir una llar intel·ligent i connectada.

El resultat

Hem aconseguit un sistema robust, estable i de gestió simplificada de cara al client, on des de el seu telèfon mòbil, tablet o ordinador i des de qualsevol lloc pot consultar i actuar sobre tota la seva propietat.

Al mateix temps en cas d’alguna incidència o anomalia del sistema el client és avisat immediatament i en temps real del que esta passant.

S’han automatitzat totes les funcions més habituals d’una vivenda i el sistema s’encarrega segons uns horaris o condicions establertes de realitzar-les ell mateix de forma automàtica sense molestar al client.

Totes aquestes funcions el client les pot activar en qualsevol moment, desactivar o modificar-ne les condicions segons les seves necessitats.

Skip to content