Les dues vivendes van ser comprades per els seus propietaris i ja eren construides però calia fer una sanejament i una reforma integral. Instal.lació eléctrica bt d´una vivenda intel.ligent amb KNX per realitzar una vivenda conectada,eficiènt i comfortable.Vivenda a matadepera en fase de construcción abandonada i que es va decidir restaurar tant estètica com interiorment a nivell de replantejament d´instal.lacions Es va fer l´instal.lació de Baixa tensió amb protocol KNX integrant control il.luminació,control persianes,control clima,control piscina,reg jardí… de manera que la vivenda és gestiona de manera eficient i permet als seus usuaris un ús comfortable i segur. Vivenda intel.ligent amb integració i control a mida i personalitzada amb entorn visual propi i integració també de serveis multimèdia.

La solució

Es va fer d’instal·lació de Baixa tensió amb protocol KNX integrant control il·luminació, control persianes, control clima, control piscina, reg jardí… de manera que la vivenda és gestiona de manera eficient i permet als seus usuaris un ús confortable i segur.

El resultat

Vivenda intel·ligent amb integració i control a mida i personalitzada amb entorn visual propi i integració també de serveis multimèdia.

Skip to content