Regulació, gestió i control de l´il·luminació de la planta industrial, per estalvi energètic i flexibilitat davant els canvis d´organització industrial. El fet de canviar l´organització de linies de producció obligava a moure i reorganitzar la distribució física de lluminaries de sostre amb tot el que representava cada vegada amb temps i costos. Alhora amb l´entrada de llum natural es buscava regular l´il·luminació artificial de manera que sense perdre comfort i seguretat per els treballadors s´optimitzés el consum. El control d´enceses per zones i amb presencia o absència de treballadors també era un objectiu a millorar.

La solució

Varem proposar un control i gestió de llums amb sistema DALI conectats per una interficie a un control wiser d´Schneider de manera que s´han col·locat varis crepusculars en zones adecuades per regular l´il·luminació a les consignes acordades amb el client per cumplir la normativa PRL en cada zona, i alhora poder gestionar horaris d´enceses, apagades, i la presencia per conexió/desconexió d´alarma de robatori.

El resultat

Això li ha permès al client poder oblidar-se del errors humans, gestions complicades i improductives d´enceses de llums per zones, llums oberts quan no hi ha ningú, o simplemente llums 100% quan l´entrada de llum natural ja garantía l´il.luminació mínima desitjada. Ha simplificat la gestio d´il.luminació de la planta alhora que representa un estalvi directe d´energia consumida en concepte d’il.luminació, que evidentment amb l´actuació de canvi de lluminaries de 400W HIT a 150W led regulable representa entre un 30-40% d´estalvi directe.

A més cal destacar la flexibilitat en cas de canvis, les llums es programem individualment canviant per programació enceses, nivells, agrupacions… sense necessitat de recablejar ni moure lluminaries a 12 mts d´alçada.

Skip to content